منابع فارسی کووید-19

Farsi COVID-19 Resources

اینفوگرافی

Infographics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رهنمودها و توصیه ها

Guidelines and Recommendations

کاری که می توانید برای مدیریت علائم ابتلا به کووید- 19 خود در خانه انجام دهید

درباره بیماری ویروس کرونا

برای حفاظت از خود و دیگران نیاز است چه اطلاعاتی را در
تمیز کردن و ضدعفونی کردن اماکن عمومی

برای(کووید- 19) آماده باشید

راهنمای خانواد ههای بزرگ یا خانواده هایی که با اقوام در یک خانه زندگی می کنند

در صورت احتما ل ابتلا ب ه کووید- ۱۹ ، چگونه در خان ه منزوی شوی د

مواردی که باید در مورد بیماری ویروس کرونا (کووید- ۱۹) بدانی د

چگونه از ماسک غیرپزشکی یا پوشش صورت استفاده ایمنی نمو

آزمایش و کاهش ننگ

اعلامیه برای مسافران بدون علائم

اگر دچار بیماری کووید- ۱۹ شدیم و یا مشکوک هستیم که احتمالا آلودگی با کرونا پیدا کرده ایم چکار باید بکنیم

بیرون می روید؟ با رعایت ایمنی بروید

چگونه از کودکی که به کووید- ۱۹ مبتلا شده است در خانه مراقبت کنیم: توصیه به مراقبان سلامتی

اطلاعات کارگران ضروری

پرورش کودکان در طول جریان کووید- ۱۹

توجه به مسافران با علائم

ردیابی تماس چیست؟

پیشگیری از ورود کووید- ۱۹ به محل کار: توصیه به کارفرمایان، کارمندان و کارگران خدمات اساسی

خود انزوا چیست؟

چگونه در طول همه گیری با دوستان خود صحبت کنیم

پوستر برای مشاغل

اطلاعات مربوط به واکسن ها

افرادی که در معرض ابتلا شدید به بیماری کووید- 19 هستن د

هشدار بهداشتی سراسری: کووید- 19

اگر بیمار هستید از انتشار کووید- 19 جلوگیری کنید

فاصله فیزیکی

توصیههایی برای مادران در طول کووید- ۱۹

کووید- ۱۹و حاملگی

ضد عفونی کننده دست

شستن دستها

آداب سرفه

برگه اطلاعات درباره منابع غذایی ویژه سالخوردگان در قرنطینه

را ههای پیشگیری از گسترش کووید- ۱۹

جمعیتهای آسیبپذیر و کووید- ۱۹

  • CMCTF Facebook
  • CMCTF Twitter
  • CMCTF Instagram
  • CMCTF YouTube
  • LinkedIn

©2021 by CMCTF. Created by tariq.one & aam

Copy of T70597FarsiPhysical distancing i